uvozovky_header
Pomáhám lidem s jistotou zvládat osobní cíle a velká životní rozhodnutí. Inspiruji své klienty i spolupracovníky k růstu a finanční nezávislosti.

Ing. RICHARD FERENČÁK
manažer/konzultant senior Broker Consulting

Pracuji jako finanční a realitní konzultant společnosti Broker Consulting, a. s., IČ: 25221736, se sídlem: Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň. Všechny registrace společnosti je možné dohledat na webu České národní banky. Splňuji všechna zákonem vyžadovaná oprávnění potřebná k činnosti finančního a realitního konzultanta. Moje registrace si můžete ověřit na webu České národní banky. © 2020 Broker Consulting, a. s. –  Podmínky užívání internetových stránek www.richardferencak.cz
logo_broker-consulting